EN PL
POCZĄTEK OKRESU WEGETACYJNEGO OKREŚLANY NA PODSTAWIE DANYCH METEOROLOGICZNYCH, TELEDETEKCYJNYCH I POJAWÓW FENOLOGICZNYCH LESZCZYNY POSPOLITEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):117-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano wpływ warunków meteorologicznych na początek okresu wegetacyjnego określanego za pomocą wskaźników termicznych, obserwacji satelitarnych i pojawów fenologicznych. Elementy meteorologiczne obejmujące warunki termiczne, solarne i śnieżne, określono na podstawie informacji z reanalizy ERA Interim. Dane z pułapu satelitarnego pozyskano ze skanera MODIS zamontowanego na platformach satelitów TERRA i AQUA. W obserwacjach fenologicznych zdefiniowano fazy kwitnienia oraz poszczególne etapy pylenia leszczyny. Stwierdzono, że istnieje ścisły związek pomiędzy poszczególnymi fazami pylenia leszczyny a maksymalną, minimalną i średnią miesięczną temperaturą powietrza. Zauważono również występowanie współzmienności pomiędzy terminem początku każdej z faz pylenia leszczyny pospolitej a datami początku okresu wegetacyjnego określanymi przy użyciu metody Gumińskiego. Największy wpływ na przyspieszenie terminu kwitnienia leszczyny pospolitej ma wyższa temperatura powietrza i mniejsza grubość pokrywy śnieżnej w okresie od stycznia do marca.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top