EN PL
POJAWY FENOLOGICZNE W 2014 ROKU W TRZEBAWIU KOŁO POZNANIA NA TLE WCZEŚNIEJSZYCH OBSERWACJI FITOFENOLOGICZNYCH NA OBSZARZE ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):93-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rok 2014 charakteryzował się anomalnie wysokimi wartościami temperatury powietrza w wielu państwach europejskich. Również w Polsce średnia temperatura powietrza w okresie letnim była znacznie wyższa od normy. W artykule przedstawiono analizę faz fenologicznych roślin dziko rosnących oraz pszenżyta ozimego w 2014 roku na tle analogicznych fenofaz zaobserwowanych w przeszłości. Autorzy porównali wyniki obserwacji fitofenologicznych z automatycznej stacji fenologicznej zlokalizowanej w Trzebawiu koło Poznania z obserwacjami prowadzonymi na obszarze środkowej Wielkopolski przez IMGW-PIB w latach 1946–1960 i 2007–2012. Do analiz wybrano 4 fenofazy trzech roślin dziko rosnących oraz główne fazy rozwojowe pszenżyta ozimego. W roku 2014, w 90% przypadków początek kolejnych fenofaz roślin dziko rosnących miał miejsce wcześniej niż w latach 1946-1960 oraz w 78% sytuacji wcześniej niż w latach 2007–2012, a w przypadku pszenżyta ozimego o kilkanaście do dwudziestu kilku dni wcześniej niż w latach 1982–1996.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top