EN PL
ŚCIŚLIWOŚĆ ODPADÓW POWĘGLOWYCH I ICH MIESZANEK Z POPIOŁAMI LOTNYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):83-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie parametrów ściśliwości, to jest wartości osiadań, modułów ściśliwości pierwotnej jak i wtórnej odpadów powęglowych oraz ich mieszanek z 10, 20 i 30% dodatkiem popiołów lotnych, pochodzących z Elektrociepłowni Kraków. Badania wykonano w średniowymiarowym edometrze o wysokości i średnicy cylindra 374 mm, na próbkach formowanych przy wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia Is = 0,95. Na podstawie badań stwierdzono, że najmniej ściśliwe były mieszanki odpadów powęglowych z 20 i 30% dodatkiem popiołu. Większą ściśliwość wykazała mieszanka z 10% dodatkiem popiołu, natomiast odpady powęglowe wykazały się pośrednią ściśliwością. Zarówno odpady powęglowe, jak i ich mieszanki z popiołami lotnymi charakteryzują się ogólnie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i mogą być wykorzystane w budownictwie ziemnym.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top