EN PL
ANALIZA I OCENA JAKOŚCI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):65-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy była analiza jakości konsultacji społecznych w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na przykładzie inwestycji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla rejonu Tarnowa. Celem pracy było zbadanie opinii publicznej oraz weryfikacja poszczególnych etapów konsultacji społecznych. Wszystkie wymienione elementy zostały skonfrontowane z ogólnie przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi oraz normami. Badania opinii publicznej, które miały miejsce w Tarnowie oraz w Woli Rzędzińskiej, zostały przeprowadzone za pomocą ankiety składającej się z 29 pytań. W celu uzyskania odpowiedzi skorzystano z dwóch metod: PAPI oraz CAWI. Poza tym przeprowadzono wywiad terenowy, który pozwolił uzyskać ogólne informacje na temat spotkań z mieszkańcami. Uzyskano odpowiedzi od 35 respondentów. Wyniki badań pozwoliły scharakteryzować konsultacje społeczne oraz ocenić ich jakość. W ogólnym zarysie mieszkańcy mieli pozytywne zdanie dotyczące spotkań, wskazano jednak kilka istotnych błędów. Ewaluacja procesu konsultacji społecznych jest niezbędna w celu wyciągania wniosków i formułowania zaleceń na przyszłość.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top