EN PL
ROZKŁADY PRĘDKOŚCI W KORYCIE RZECZNYM O ZŁOŻONYM PRZEKROJU POPRZECZNYM Z ROŚLINNOŚCIĄ WYSOKĄ W TERENACH ZALEWOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):227-241
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykorzystano model Shiono i Knighta [1991] do obliczania poprzecznego rozkładu prędkości wody uśrednionych na głębokości i natężenia przepływu w korytach rzecznych o złożonym przekroju poprzecznym, z roślinnością wysoką w terenach zalewowych. Model wykorzystuje analityczne rozwiązania równania Naviera-Stokesa z uwzględnieniem wpływu roślinności. Opływ roślinności uwzględniano przez wprowadzenie w równaniu Naviera-Stokesa dodatkowej siły oporu. Wyznaczono wartości współczynników charakteryzujących lepkość wirową i przepływy wtórne, wykorzystywanych w obliczeniach. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów hydraulicznych laboratoryjnych i terenowych. Obliczone rozkłady poprzecznej prędkości uśrednionej na głębokości i natężenia przepływu wykazały dobrą zgodność z wartościami zmierzonymi w laboratorium hydraulicznym i w badaniach terenowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top