EN PL
PRACA ORYGINALNA
Rola ogrodów społecznych w życiu mieszkańców Krakowa w kontekście suwerenności żywnościowej i integracji społecznej.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 30-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-02-2022
 
 
Data akceptacji: 16-02-2022
 
 
Data publikacji: 04-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Patrycja Rajca   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(3-4):19-28
 
WAŻNE
  • 1. The changes in the use of community gardens in recent years in Krakow have been analyzed, focusing mainly on the period of the COVID-19 pandemic in 2020-2021.
  • 2. A questionnaire was conducted and the results of research on the use of Kraków gardens and the inhabitants' perception of urban farming were analyzed.
  • 3. It outlines all the steps that should be taken to work for food sovereignty
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było poznanie opinii na temat dostępności i potrzeb oraz profilu użytkowników ogrodów społecznych podczas okresu pandemii COVID-19 w latach 2020-2021. Zbadano przemiany społeczne i trendy w korzystaniu z takich miejsc w Krakowie oraz podejścia społeczeństwa do jakości wybieranych produktów spożywczych.

Materiał i metody:
W artykule posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Przygotowano kwestionariusz, który zawierał 19 pytań i został udostępniony online mieszkańcom Krakowa poprzez media społecznościowe, głównie na różnych grupach tematycznych dotyczących architektury krajobrazu oraz ogrodnictwa miejskiego. Na podstawie opracowań naukowych przeanalizowano zmiany związane z zainteresowaniem i użytkowaniem ogrodów społecznych.

Wyniki i wnioski:
Jak wykazała przeprowadzona ankieta, mieszkańcom Krakowa zależy na korzystaniu z ogrodów społecznych i chcieliby aby nowe ogrody powstawały w ich bezpośrednich sąsiedztwach. To mieszkańcy są głównymi inicjatorami powstawania ogrodów społecznych, jednak ze względu na niewystarczającą promocję, w dużej mierze nie wiedzą jak mogą rozpocząć taką inicjatywę w swoim sąsiedztwie. Odwołując się do wyników przeprowadzonych badań i porównując sytuację polskich farm miejskich do przytoczonych przykładów ze Świata, można potwierdzić duży potencjał niezagospodarowanych przestrzeni oraz rozwoju rolnictwa miejskiego w Polsce. Ponadto wyciągając wnioski z opisanych przykładów, widać dużą ilość możliwych funkcji społecznych, ekonomicznych czy rewitalizacyjnych, które z czasem mają szansę zaistnieć również w polskiej rzeczywistości. Jak wykazały badania ankietowe, ponad 80 % ankietowanych wyraża opinię, że ogrody społeczne są potrzebne i powinny być zakładane przy nowo powstających osiedlach. Potrzeby użytkowników nakreślają nowy trend w kreowaniu przestrzeni wspólnot mieszkaniowych. Coraz większa świadomość i definiowanie potrzeb zastępuje puste place czy nieużytki na piękne, kwietne ogrody i osiedlowe warzywniaki.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top