EN PL
PRACA ORYGINALNA
Mikroplastik i mezoplastik w zastoiskach wód Wisły na obszarach silnie zurbanizowanych powiatu krakowskiego - badania wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Politechnika Śląska w Gliwicach
 
 
Data nadesłania: 10-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-12-2021
 
 
Data akceptacji: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 11-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Dacewicz   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(3-4):5-17
 
WAŻNE
  • City rivers are an important element of micro- and mesoplastic transport.
  • In the stagnation, plastic particles smaller than 5mm (microplastic) turned out to be the most popular.
  • Most of the particles are considered to be recycled plastic.
  • The plastic particles have been identified as fragments, granules, fibers and films.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była analiza występowania drobin plastiku w wodach Wisły w obrębie Krakowa.

Materiał i metody:
W pobranych próbkach wód określano obecność mikro- i mezoplastiku. Dla wszystkich cząstek plastiku ustalano ich ilość, pochodzenie (pierwotne/wtórne), kolor, kształt i rozmiar.

Wyniki i wnioski:
We wszystkich badanych zastoiskach Wisły stwierdzono obecność wtórnych drobin plastiku powstałych podczas fragmentacji większych tworzyw sztucznych. Na podstawie rozmiaru wyróżniono 2 główne grupy: mikroplastik MP i mezoplastik MZP. Na podstawie koloru cząstek wyróżniono 5 głównych grup MP, które zostały odnalezione w wodach Wisły: niebieskie, białe, czerwone, szare i czarne. Na podstawie kształtu wyróżniono 4 główne grupy MP: fragmenty, granulki, folie i włókna. Niniejsze badanie podkreśla znaczenie dużych rzek miejskich jako źródła drobin plastiku. Wykazano, że wody powierzchniowe Krakowa zawierają MP i MZP, który może mieć niekorzystny wpływ m.in. na bytujące w zastoiskach Wisły ptactwo wodne.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top