EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Tradycja i innowacyjność w ochronie środowiska przyrodniczego regionów górskich
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
3
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
4
Department of Animal Science, Veterinary Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Tilzes 18, LT-47181, Kaunas, Lithuania
 
 
Data nadesłania: 07-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2023
 
 
Data akceptacji: 14-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Molik   

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(3):33-40
 
WAŻNE
  • - protection of biodiversity in mountain areas
  • - innovative use of sheep wool
  • -climate change and sheep grazing
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Gospodarka pasterska w Europie jest ważnym elementem ochrony bioróżnorodności i krajobrazu. Pasterstwo stymuluje rozwój rynku produktów tradycyjnych, regionalnych, rękodzieła i usług. Przez wiele lat istotnym produktem pozyskiwanym na terenach górskich od lokalnych ras owiec była wełna, obecnie traktowana jako produkt odpadowy. Celem opracowania jest opisanie metod gospodarowania na terenach górskich ze wskazaniem na innowacyjne możliwości wykorzystania wełny owczej.

Materiał i metody:
Materiał stanowiły opracowania literaturowe oraz badania własne dotyczące gospodarowania na terenach górskich. Przeprowadzone badania własne i analizy literatury przedmiotu wykazały, że ze względu na swoje właściwości, wełna pozyskiwana od owiec górskich może być stosowana jako naturalne włókno w biodegradowalnym kompozycie i stanowić alternatywę dla opakowań z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie naturalnych włókien do kompozytu nawozowego może poprawić żyzność gleby, ale również przynieść efekty ekonomiczne, w postaci zagospodarowania wełny polskich owiec górskich w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyniki i wnioski:
Podsumowując, poszukiwanie alternatywnych kierunków wykorzystania wełny owczej ma strategiczne znaczenie dla utrzymania, a nawet zwiększania pogłowia owiec w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Występujące susze glebowe w okresie letnim wpływają na obniżenie plonowania roślin i z tego powodu aplikacja do gleby biodegradowalnego biokompozytu nie będzie wpływać negatywnie na środowisko hal i łąk górskich.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top