EN PL
WPŁYW PRAC SCALENIOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU PRODUKCJI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):85-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawione zostaną badania obejmujące ocenę zmiany ukształtowania działek spowodowanej przeprowadzeniem scalenia gruntów w miejscowości Koźlice w województwie dolnośląskim. Materiał badawczy obejmie wszystkie grunty występujące w badanej wsi. Źródłem danych do przeprowadzenia oceny będzie numeryczna mapa ewidencyjna w stanie przed i po scaleniu gruntów. W procesie przetworzenia danych wyjściowych oraz określenia niezbędnych parametrów technicznych dla badanych elementów powierzchniowych, zostaną zastosowane narzędzia informatyczne i statystyczne. Podstawowym elementem badań umożliwiającym porównanie efektywności procesu scaleniowego będą działki ewidencyjne oraz ich ciągłe części, objęte jedną formą użytkowania (grunty orne). Szczegółowe badania dotyczyć będą oceny ukształtowania działek ornych oraz ich rozmieszczenia na terenie wsi. Dla każdej z nich określony zostanie wskaźnik ukształtowania w postaci kosztów uprawowych zależnych od ich rozłogu. Uzyskany wynik badawczy umożliwi stwierdzenie w jakim stopniu przeprowadzone scalenie gruntów we wsi Koźlice wpłynęło na poprawę warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top