EN PL
WPŁYW PROCESÓW OSIADANIA I ZANIKANIA GLEB ORGANICZNYCH MURSZOWYCH NA PROFILE PODŁUŻNE ROWÓW ODWADNIAJĄCO-NAWADNIAJĄCYCH
,
 
,
 
G. Guz 1
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):3-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wpływ procesów osiadania i zanikania gleb organicznych murszowych na 4 profile podłużne rowów odwadniająco-nawadniających, wchodzących w skład systemu nawodnień podsiąkowych obiektu Solec (gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie). Analizie poddano zmiany rzędnych brzegów oraz dna rowów w latach 1967–2013, ich głębokości oraz spadków dna. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w okresie 46 lat nastąpiło obniżenie się brzegów rowów w pobliżu ich ujścia do rzeki o ok. 80–120 cm, co było skutkiem osiadania i zanikania gleb organicznych na analizowanym obszarze. Średnie roczne tempo obniżania się powierzchni terenu wynosiło 1,7–2,6 cm · rok–1. Powyższe procesy spowodowały znaczne zmniejszenie się głębokości rowów, jak również bardzo duże zmiany spadków dna na poszczególnych odcinkach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top