EN PL
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Data publikacji: 30-09-2017
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):15–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań jest analiza przestrzennego zróżnicowania funkcji turystycznych województwa małopolskiego. Analizę tę przeprowadzono poprzez grupowanie powiatów województwa małopolskiego, które są do siebie podobne pod względem charakteryzujących je funkcji turystycznych. Do grupowania obiektów zastosowano metodę taksonomii wrocławskiej, zwaną też metodą dendrytową. W wyniku analizy wyodrębniono 6 grup powiatów (typów) różniących się od siebie ze względu na cechujące je funkcje turystyczne. Analizie poddano 19 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu województwa małopolskiego. Podstawę badań stanowiły dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych, GUS z 2013 roku. W artykule dokonano grupowania powiatów, które zostały scharakteryzowane za pomocą 12 wybranych do badań wskaźników.
ISSN:1644-0765