EN PL
OCENA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POMPOWNI KOMPLEKSU ODWODNIENIOWEGO MOGIŁA-KOPANIEC
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
RZGW, Zarząd Zlewni Wisły krakowskiej, Kryspinów
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):31-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kompleks Odwodnieniowy Mogiła-Kopaniec został wykonany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie był on dotychczas modernizowany, nie wykonano również aktualnych analiz warunków hydraulicznych odprowadzania wód z obszaru objętego ujemnymi skutkami piętrzenia Wisły stopniem wodnym Przewóz. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zastosowanej metodyki oceny warunków eksploatacji pompowni Kompleksu Odwodnieniowego Mogiła-Kopaniec. Warunki eksploatacji pompowni tego kompleksu, zostały ocenione na podstawie analizy pięcioetapowej, obejmującej różne kryteria pracy pompowni. Wykazano, że w każdym z analizowanych wariantów odpompowanie maksymalnych dobowych dopływów wody do pompowni za pomocą pompy o mniejszej wydajności, wynoszącej 360 m3 · h−1, jest niemożliwe w ciągu jednej doby. Wtedy konieczne okazuje się zastosowanie pompy o wydajności 2260 m3 · h−1. Stwierdzono, że wydajność pomp została przyjęta według projektu ze znaczącym zapasem, przy założeniu, że jej funkcją jest likwidacja ujemnych skutków piętrzenia. Wyeliminowanie zrzutu ścieków z systemu kanalizacji ogólnospławnej do kanału prowadzącego wodę do pompowni umożliwiłoby sprawne funkcjonowanie pompowni z wykorzystaniem jednego agregatu pompowego o większej wydajności.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top