EN PL
WYZNACZENIE BEZWYMIAROWEJ WARTOŚCI PARAMETRU POCZĄTKU RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO (NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH) ZA POMOCĄ WYBRANYCH FORMUŁ EMPIRYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(4):95-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano kilka klasycznych formuł służących do obliczenia początku ruchu rumowiska wleczonego, uwzględniając najnowsze badania polskich naukowców, przeprowadzone w warunkach terenowych: wzór Egiazaroffa [Michalik 1990], Wanga [Michalik 1990], Bartnika [1992] oraz Diplasa w modyfikacji Michalik [1990, 1999]. Analiza ma na celu pomóc w obliczeniach i interpretacji wyników wielkości transportu rumowiska wleczonego w ciekach górskich. Przedstawiono przykład obliczeniowy wielkości parametrów początku ruchu (bezwymiarowych naprężeń stycznych) dla wybranej zlewni potoku górskiego, w dwu rejonach łach korytowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top