EN PL
ZRÓŻNICOWANIE CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA NIŻÓWEK HYDROGEOLOGICZNYCH NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):279-293
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przestrzenne zróżnicowanie niżówki hydrogeologicznej w rejonie Pomorza Zachodniego. Za niżówkę uznaje się okres wyznaczony metodą zaproponowaną przez Kazimierskiego. Do oceny wykorzystane zostały wartości progowe położenia zwierciadła wód podziemnych, obliczone na podstawie wyników wieloletnich obserwacji, mających bezpośrednie odniesienie do głównych poziomów wód i stref stanów wód. Okresy charakteryzujące się wystąpieniem niżówki podzielono pod kątem niżówki płytkiej i głębokiej. W wyniku prac uzyskano charakterystykę wystąpień niżówki hydrogeologicznej oraz mapy zróżnicowania jej częstości.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top