EN PL
ALEJE PRZYDROŻNE GMINY RESZEL – PRZEGLĄD I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA DRZEWOSTANÓW
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):241-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych dotyczących inwentaryzacji i syntetycznej charakterystyki alej występujących w gminie Reszel. Zinwentaryzowano 21 obiektów o charakterze zadrzewień liniowych o łącznej długości 67 013 m. W przypadku każdego obiektu wykonano charakterystykę alei i drzew ją tworzących. Dodatkowo wskazano aleje, w których występowały tzw. miejsca konfliktowe, oraz aleje wykazujące dodatkową wartość kulturową. Oszacowano rodzaj i liczbę drzew potrzebnych do uzupełnienia poszczególnych zadrzewień przydrożnych. Prezentowane wyniki zaowocowały stworzeniem „Lokalnego programu kształtowania zadrzewień przydrożnych na terenie gminy Reszel” przekazanego gminie do realizacji. W przyszłości, otrzymane wyniki ułatwią również monitorowanie zmian zachodzących w obrębie poszczególnych alej i podejmowanie odpowiednich działań.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top