EN PL
ANALIZA WPŁYWU MODERNIZACJI ZBIORNIKA STRUŻYNA NA STANY WÓD GRUNTOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):153-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem realizacji obiektów małej retencji jest spowolnienie lub zatrzymanie odpływu wód powierzchniowych. Ma to istotne znaczenie dla zwiększenia możliwości retencyjnych małych zlewni w ekosystemach rolniczych i leśnych. Istotne jest także oddziaływanie zbiorników na tereny przyległe. W pracy przeanalizowano znaczenie budowli piętrzących na zmiany stanów wód gruntowych. Omawiając wybrane projekty (zbiorniki Czerwieńsk i Strużyna), zwrócono uwagę na potrzebę właściwej eksploatacji i monitoringu wyżej wspomnianych obiektów. Wskazano na problemy i szkody, jakie mogą wynikać ze złego rozpoznania warunków hydrogeologicznych sąsiedztwa zbiorników. Tylko prawidłowe rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych projektowanych budowli, poprawna realizacja i ich eksploatacja pozwalają na bezpieczne i zgodne z oczekiwaniami funkcjonowanie tych budowli.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top