EN PL
ODDZIAŁYWANIE STAWÓW DETENCYJNYCH NA WIELKOŚĆ ŁADUNKU RUMOWISKA UNOSZONEGO – PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):171-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przegląd wyników badań dotyczących wpływu stawów detencyjnych (tj. zbiorników o niewielkiej pojemności, lokalizowanych w terenach zurbanizowanych, spowalniających odpływ wód wezbraniowych) na redukcję ładunku rumowiska unoszonego. Wraz z unosinami w stawach zatrzymywane są znaczne ilości metali ciężkich, związków fosforu i innych zanieczyszczeń. Proces sedymentacji cząstek zachodzi efektywniej w przypadku zbiorników piętrzących wodę stale niż w przypadku zbiorników suchych. Do prawidłowego funkcjonowania obiektów niezbędna jest ich regularna kontrola. Narzędziem, które można wykorzystać do oceny zdolności stawów detencyjnych do zatrzymywania rumowiska unoszonego, jest przedstawiony w pracy model koncepcyjny. Traktuje się w nim zbiornik jak komorę z pełnym wymieszaniem. Model charakteryzuje się niską liczbą parametrów oraz prostą strukturą, co ułatwia jego zastosowanie w przypadku zlewni nieobserwowanych. Praca ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę jakości odpływu w zlewniach miejskich oraz na rolę, jaką stawy detencyjne mogą odgrywać w procesie podczyszczania wody.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top