EN PL
MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO INSTRUMENT ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE RYBACKIEJ JEZIOR
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, University of Science and Technology in Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marek Ramczyk   

Department of Ecoengineering and Environmental Physicochemistry, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, University of Science and Technology in Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):153-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Model ekonometryczny może być precyzyjnym narzędziem analizy wpływu pogorszenia stanu środowiska naturalnego na efekty gospodarowania. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczenia wód Jeziora Charzykowskiego na skutki gospodarki rybackiej. Zostały wykonane modele gospodarczo -ekologiczne, tłumaczące zmiany efektów ekonomicznych połowów w jeziorze w warunkach wzrostu zanieczyszczenia wody i optymalnego poziomu zawartości różnych substancji w wodzie jeziora, z punktu widzenia gospodarki rybackiej. W przeprowadzonych badaniach empirycznych analizowano oddziaływanie czynników środowiskowych na strukturę naturalną odławianych ryb w Jeziorze Charzykowskim. Wyniki empiryczne wskazują, że większość miar zanieczyszczenia wód powoduje zmiany struktury odłowów ryb. Przy czym widać wyraźnie, że zwiększenie stopnia zanieczyszczenia jeziora sprzyja powiększaniu proporcji odłowów gatunków dających mniejsze korzyści ekonomiczne, a hamuje wzrost frakcji połowów gatunków cenniejszych gospodarczo. Tym samym działalność ograniczająca zanieczyszczenia jeziora sprzyja zwiększeniu udziału gatunków zdecydowanie bardziej efektywnych ekonomicznie. Tego typu zmiany strukturalne świadczą więc o swoistej konkurencji między gatunkami ryb o odmiennych wymaganiach środowiskowych, chociaż rezultaty empiryczne modelowania ekonometrycznego sugerują istnienie tego rodzaju konkurencji również w grupie ryb o zbliżonych potrzebach dotyczących jakości siedliska. Sytuacja taka determinuje zatem charakter skutków w gospodarce rybackiej J. Charzykowskiego. Z punktu widzenia zmian struktury populacji ryb w Jeziorze Charzykowskim w obserwowanym przedziale zmienności zmiennych modelu istnieją też czynniki neutralne, które potencjalnie uznawano za aktywnie uczestniczące w zmianach wskaźników struktury odłowów ryb. Zaproponowane procedury optymalizacji mogą być instrumentem programowania efektywności gospodarki rybackiej w celu utrzymania równowagi ekologicznej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top