EN PL
WYCENA EKONOMICZNA OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH NA PRZYKŁADZIE ROZTOCZA ŚRODKOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Univeristy of Agriculture in Krakow
 
2
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Department of Spatial Policy and Planning, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
 
3
Department of Philosophy, University of Oklahoma
 
4
Department of Anthropology, University of Oklahoma
 
 
Data nadesłania: 27-08-2018
 
 
Data akceptacji: 27-08-2018
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Gawrońska   

Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Univeristy of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):45-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zawarto zarys problematyki wyceny wartości ekonomicznej obszarów cennych przyrodniczo. Zaprezentowano także wycenę wartości obszarów przyrodniczo cennych Roztocza Środkowego przy zastosowaniu metody indywidualnych kosztów podróży. Wycenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badania ankietowego (n=323) i dane statystyczne. W obliczeniach uwzględniono koszty dojazdu, zakwaterowania, wypożyczenia sprzętu specjalistycznego oraz innych kosztów związanych z pobytem na Roztoczu Środkowym, a także czas pobytu i częstotliwość odwiedzin w ciągu roku. W badanej próbie całkowity koszt podróży wynosił 66 861 zł. Średnio na jednego użytkownika przypadało 207 zł. W celu ustalenia całkowitej wartości obszarów cennych przyrodniczo Roztocza Środkowego średnią wartość indywidualnych kosztów podróży odniesiono do liczby odwiedzających te tereny, która wynosi 750 000. Ostatecznie wartość obszarów przyrodniczo cennych Roztocza Środkowego wyniosła 155 250 000 zł.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top