EN PL
METODYKA OCENY I KOREKTY TOPOLOGII DANYCH GEOMETRYCZNYCH W OPROGRAMOWANIU QGIS
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying,University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):125-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS – Geographical Information System) zrewolucjonizowały proces gromadzenia i przetwarzania informacji, w efekcie czego coraz więcej danych zapisanych w postaci analogowej transformuje się do postaci cyfrowej. Proces generowania modeli wektorowych obarczony jest jednak ryzykiem pojawienia się różnego rodzaju wadliwości. W pracy przedstawiono metodykę korekty popularnych błędów geometrycznych i topologicznych powstałych głównie podczas ręcznej wektoryzacji modelu rastrowego. Materiał badawczy stanowiła warstwa wektorowa zawierająca zdigitalizowaną wersję kilkudziesięciu rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Artykuł przedstawia także procedurę tworzenia wektorowego modelu danych przestrzennych, zwracając uwagę na potencjalne źródła błędów mogących powstać na etapie jego tworzenia oraz wskazuje metody służące zapobieganiu im. W badaniu wykorzystano głównie zaimplementowane w oprogramowanie QGIS narzędzia i wtyczki oceny oraz korekty poprawności geometrycznej i topologicznej modelu wektorowego. Opracowane algorytmy mają na celu przyspieszenie procesu uzdatniania danych oraz umożliwienie ich wykorzystania w procesie przetwarzania. Prawidłowe wykonanie analiz przestrzennych wymaga bowiem dysponowania zbiorem danych wolnym od błędów. Tylko wówczas możliwe jest otrzymanie prawidłowych wyników i wyciągnięcie stosownych wniosków.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top