EN PL
OCENA POJEMNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMINY NOWY TARG
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Agricultural Land Surveying, Cadastre and Photogrammetry, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):79-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Coraz szybszy rozwój obszarów wiejskich wywołuje konieczność poszukiwania sposobów jego sterowania. Obecnie stosowane instrumenty planistyczne i strategiczne należałoby uzupełnić o wskaźniki pojemności przestrzennej. Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie tych wskaźników i ocena pojemności przestrzennej terenów wiejskich na przykładzie gminy Nowy Targ, położonej w regionie podhalańskim. Źródło informacji do analiz stanowią dane statystyczne z okresu kilkunastu lat, dotyczące sfery społeczno-gospodarczej, ekonomicznej oraz przyrodniczej. Uzupełnieniem badań jest także analiza obowiązujących opracowań planistycznych, strategicznych oraz kartograficznych. Jej zastosowanie ma pomóc w utrzymaniu właściwej jakości środowiska terenów wiejskich oraz w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, stanowiąc istotny element w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top