EN PL
PRACA ORYGINALNA
OKREŚLENIE WPŁYWU ZIAREN PONADWYMIAROWYCH NA WARUNKI HYDRAULICZNE PRZEPŁYWU WODY W KORYCIE POTOKU BĘDKÓWKA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Student I stopnia, kierunek Inzynieria i Gospodarka Wodna, WISiG
 
 
Data nadesłania: 20-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2019
 
 
Data akceptacji: 05-03-2019
 
 
Data publikacji: 19-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Michalec   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):13-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w potoku Będkówka, których celem było określenie wpływu ziaren ponadwymiarowych na zmianę wartości współczynników szorstkości oraz współczynników oporów.

Materiał i metody:
Do badań wytypowano odcinek potoku, na którym wyznaczono dziewięć przekrojów pomiarowych, w tym w trzech z nich znajdowały się ziarna ponadwymiarowe. Bezwymiarowy współczynnik oporów (λ) został obliczony z równania Colebrooka-White’a.

Wyniki i wnioski:
Stwierdzono, że w przekrojach z ziarnami ponadwymiarowymi zarówno prędkości przepływu wody, jak również współczynniki oporu i szorstkości, uzyskują wartości większe niż w pozostałych przekrojach poprzecznych. Obliczono również współczynnik przesłonięcia przekroju (ω) i stopień zmiany współczynnika szorstkości Δn i opracowano zależność regresyjną Δn=f(ω), określenia zmiany warunków hydraulicznych przepływu wody, wyrażonej za pomocą zmiany współczynnika szorstkości.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top