EN PL
PRACA ORYGINALNA
ANALIZA PROCESÓW DEGRADACJI ZACHODZĄCYCH W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH NA PODSTAWIE DANYCH SATELITARNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 25-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-05-2019
 
 
Data akceptacji: 06-05-2019
 
 
Data publikacji: 04-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Jaskuła   

Poznań University of Life Sciences
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):23-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Podstawowym celem pracy była ocena zmian czasowo-przestrzennych wegetacji występujących w 12 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych w dorzeczu Odry. Analizę przeprowadzono dla zbiorników o różnych konstrukcjach - jednostopniowych, zbiorników z wydzieloną częścią wstępną oraz lateralnych. Drugim celem pracy była analiza możliwości wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania dynamiki procesów wegetacyjnych.

Materiał i metody:
Monitorowanie i mapowanie zmian czasowo-przestrzennych wegetacji zachodzących w zbiornikach analizowano na podstawie danych z satelity Sentinel-2. Analiza procesów degradacji przeprowadzona została przy wykorzystaniu indeksów NDVI i WAVI. W celu określenia zmian przestrzennych, zbiorniki podzielono na strefy równe 250 m. Analiza skupień (CA) została wykorzystana do grupowania zbiorników w klastry na podstawie podobieństw pomiędzy wartościami indeksów spektralnych.

Wyniki i wnioski:
Analiza skupień (CA) wykazała, że ​​każdy ze zbiorników funkcjonuje jako indywidualny obiekt, w którym decydujący wpływ na procesy degradacji może mieć inny czynnik. Zaobserwowano, że dwustopniowa konstrukcja zbiorników wpływa korzystnie na ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do części głównej, skupiając procesy degradacji w zbiorniku wstępnym. Ponadto wykazano, że funkcjonowanie zbiorników lateralnych może pozytywnie wpływać na ograniczenie procesów degradacji w obrębie zbiornika. Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych wykazała, że satelity Sentinel-2 stanowią obiecujące źródło danych umożliwiające detekcję procesów degradacji w ujęciu czasowym i przestrzennym. Głównym ograniczeniem wykorzystania zobrazowań satelitarnych jest pokrycie chmur, które znacznie zmniejsza liczbę obserwacji w ciągu roku.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top