EN PL
PRACA ORYGINALNA
WERYFIKACJA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH POWODZI W LIPCU 1997 R. NA GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ ODRZE
 
Więcej
Ukryj
1
Instyt Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 27-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-11-2018
 
 
Data akceptacji: 13-11-2018
 
 
Data publikacji: 03-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Robert Jerzy Banasiak   

Instyt Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Parkowa 30, 051-616 Wrocław, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):3-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Praca przedstawia wyniki weryfikacji przepływów maksymalnych powodzi w lipcu 1997 r. na rzece Odrze na odcinku od Raciborza do Słubic.

Materiał i metody:
Weryfikację oparto na przeglądzie i ocenie danych hydrologicznych, uwarunkowań propagacji i transformacji fali z wykorzystaniem GIS oraz na obliczeniach dwuwymiarowymi modelami hydrodynamicznymi i wyznaczeniu związków stan-przepływ dla przekrojów wodowskazowych.

Wyniki i wnioski:
Zweryfikowane przepływy znacząco różnią się od dotąd publikowanych. We Wrocławiu przepływ maksymalny wyniósł ok. 3900 m3∙s-1 wobec 3640 m3∙s-1, natomiast powyżej, w przekroju ujścia Nysy Kłodzkiej, ok. 4300 m3∙s-1 wobec 3500 m3∙s-1. Z kolei na odcinku Odry poniżej Wrocławia przepływy maksymalne mocno zmalały i na odcinku od Głogowa do Połęcka należy je zweryfikować w dół, do zakresu 2100-2250 m3∙s-1, nawet o 1000 m3∙s-1 mniej od wartości dotychczasowych. Zweryfikowane przepływy maksymalne są hydrologicznie i hydraulicznie spójne i uzasadnione, tzn. uwzględniają zasilanie dopływami, zasadę ciągłości przepływu oraz wpływ przerwań wałów i retencji dolinowej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top