EN PL
WIELOKRYTERIALNA OCENA RÓŻNYCH WARIANTÓW LOKALIZACJI UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZĘSTOCHOWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):99-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczyszczalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono obliczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ramach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano możliwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top