EN PL
WPŁYW ZMIANY KLIMATU NA PROCES PAROWANIA TERENOWEGO W OBSZARZE POIPLIE
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Technology in Bratislava
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):85-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było dokonanie oceny wpływu zmian klimatu na reżim wodny terenów podmokłych na obszarze Poiplie Ramsar. W celu symulacji zmiany klimatu użyto modelu globalnego CGCM3.1 (SRES A2 jako scenariusz pesymistyczny i SRES B1 jako wersja optymistyczna) oraz modeli regionalnych KNMI i MPI wybranych jako najbardziej odpowiednie. Jako 20-letni okres referencyjny wybrano lata 1977–1996, który w trakcie ewaluacji był porównywany do 20-letniego okresu z górną granicą lat 2020, 2050 i 2080. Symulacja reżimu wody w glebie była przeprowadzona przy użyciu modelu GLOBAL. W trakcie oceny reżimu wód ziemnych oceniono rzeczywisty proces parowania terenowego. Prognozuje się, że proces ten na badanym terenie wzrośnie w okresie sprawozdawczym; scenariusz pesymistyczny SRES A2 określa oczekiwany wzrost na poziomie 24%, model regionalny KNMI prognozuje wzrost na poziomie 21%, a scenariusz optymistyczny SRES B1 oraz model regionalny MPI – wzrost na poziomie 19%. Rozwój rzeczywistego procesu parowania terenowego wywodzi się z przewidywanego wzrostu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Na podstawie tych wyników trwające zmiany klimatyczne nie powodują dramatycznych zmian na obszarze Poiplie Ramsar, tym samym ten unikalny ekosystem terenów podmokłych powinien w przyszłości podlegać ochronie.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top