EN PL
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):113-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koncepcja zielonych dachów i ich znaczenie dla krajobrazu miejskiego są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarowania wodami opadowymi. Aspekty te przyczyniają się do ciągłego poszukiwania rozwiązań w zakresie technologii tych systemów. W pracy dokonano oceny zdolności retencyjnych modelu zielonego dachu typu ekstensywnego opartego na profilach warstwy wegetacyjnej przygotowanej na bazie keramzytu oraz perlitu. Badania prowadzono od IV do IX w 2012 roku na obiekcie zlokalizowanym na terenie obserwatorium Agro- i Hydrometorologii Wrocław-Swojec. Ocenie poddano efektywność retencyjną dachów. Badania modelowe wykazały, że dachy zielone retencjonowały wodę w zakresie od 22,9 do 77,8 mm, a wskaźniki retencji mieściły się w zakresie od 67 do 98% opadów atmosferycznych. Wskaźniki odpływów były stosunkowo niewielkie i wynosiły od 0,5 do 18 mm.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top