EN PL
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH NA METODY INAKTYWACJI I USUWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH Z WÓD I ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Rzeszowska
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):107-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono główne aspekty obecności wybranych grup farmaceutyków w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Zwrócono uwagę na prawdopodobne zagrożenie ekologiczne, źródła, obecność jakościową i ilościową oraz behawioralność cytostatyków. Na podstawie danych literaturowych przeprowadzono analizę wpływu parametrów fizykochemicznych cytostatyków na metody ich degradacji wraz z przeglądem zalecanych technologii unieszkodliwiania i usuwania. Wysokie usunięcie stwierdza się w wyniku fotoutleniania, natomiast najwyższą efektywność umożliwiają reakcje elektrolityczne i chemiczne. Jednak uzyskanie całkowitej eliminacji oraz unieczynnienia wymuszają stosowanie metod hybrydowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top