EN PL
WYKORZYSTANIE MODELU KOMPUTEROWEGO BASEGRAIN DO ANALIZY SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO RUMOWISKA WLECZONEGO POTOKU PONIKIEWKA METODĄ FOTOGRAFICZNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):107-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę składu granulometrycznego rumowiska wleczonego przeprowadzoną metodą fotograficzną. Zdjęcia materiału dennego wykonane w terenie zostały przeanalizowane zarówno przez model BaseGRAIN, jak i manualnie. Uzyskane w ten sposób osie otoczaków zostały poddane dalszej obróbce, która polegała na określeniu procentowej powierzchni zajmowanej przez poszczególne frakcje otoczaków oraz procentowej wadze zastępczej zajmowanej przez poszczególne frakcje. Porównanie metody komputerowej oraz manualnej pozwoliło określić efektywność modelu BaseGRAIN oraz wyznaczyć wielkość błędu.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top