EN PL
PRZEGLĄD CECH ODSKOKU HYDRAULICZNEGO W KORYTACH NACHYLONYCH W DÓŁ LUB W GÓRĘ (TZW. ODWRÓCONYCH) Z GŁADKIM LUB SZORSTKIM DNEM
 
Więcej
Ukryj
1
University of Pisa
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):91-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odskok hydrauliczny jest zjawiskiem, które w ostatnich latach zwraca szczególną uwagę i stanowi istotny przedmiot badań ze względy na swoją możliwość rozpraszania znacznych ilości energii przepływowej. Waga tematu zobowiązuje środowisko naukowe do podejmowania wciąż nowych wysiłków badawczych. Prognoza głównych długości odskoku hydraulicznego pozostaje bowiem nadal kwestią otwartą, gdyż bieżąca wiedza na ten temat nie dotyczy wszystkich możliwych konfiguracji oraz warunków brzegowych, które zazwyczaj występują w praktycznych zastosowaniach. Szczególnie oddziaływania szorstkości dna, jego spadku, geometrii koryta i koncentracji powietrza na współczynnik głębokości sprzężonych nie są dotąd w pełni poznane. Celem pracy jest przedstawienie syntetycznego obrazu stanu wiedzy dotyczącej właściwości odskoku hydraulicznego w szerokim zakresie zarówno warunków brzegowych, jak i konfiguracji geometrycznych. Analiza będzie się w szczególności skupiać na tym, jaki wpływ na współczynnik głębokości sprzężonych mają zarówno względna szorstkość koryta, jak i jego spadek, a także na tym, jaki jest wpływ deflacji powietrza na ocenę rzeczywistej głębokości. Ponadto porównane zostaną i poddane dyskusji niektóre przewidywane przez różnych autorów zależności.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top