EN PL
APLIKACJA DOŚWIADCZEŃ POLSKICH WE WDRAŻANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ NA OBSZARZE GRUZJI – PROBLEMATYKA OBLICZEŃ HYDROLOGICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
National Environmental Agency, Georgia
 
2
University of Agriculture in Krakow, Poland
 
3
Regional Water Management Board, Krakow Branch, Poland
 
4
Space Research Centre, Polish Academy of Sciences, Poland
 
5
Polish Center for International Aid (PCPM)
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):89-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przykład implementacji metodyki prowadzenia obliczeń hydrologicznych w aspekcie wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego do warunków panujących w Gruzji. Przedstawione wyniki zostały uzyskane w ramach projektu „Nauka modelowania hydraulicznego dla zapobiegania powodziom – 2 stopień – wsparcie kompetencji i gotowości instytucji gruzińskich” wdrażanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) i współfinansowanego przez Ministerstwo Straw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki projektu dotyczyły zlewni: Lopota, Intsoba, Chelti, Avaniskhevi, Shromiskhevi leżące w Kahetii oraz Aragvi. Wszystkie wymienione zlewnie są niekontrolowane pod względem hydrologicznym, więc zaistniała konieczność wykorzystania modelu hydrologicznego typu opad–odpływ do wygenerowania hydrogramów hipotetycznych. Na podstawie maksymalnych dobowych sum opadów z wielolecia 1966–2014 obliczono wartości kwantyli opadów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Hietogram opadu określono w oparciu o funkcję rozkładu beta, a opad efektywny obliczono z wykorzystaniem metody SCS-CN. Informacje o rzeźbie terenu, warunkach glebowych i pokryciu uzyskano z numerycznego modelu terenu i wytworzonych w ramach wspomnianego projektu map. Transformację opadu efektywnego w odpływ dokonano za pomocą prostego modelu SCS-UH opartego na syntetycznym hydrogramie jednostkowym. Badania wykazały, że sumy dobowe opadów jednorodnych wykazują charakter losowy i można je opisać za pomocą rozkładu Fishera-Tippetta typ IIImin. Wyniki uzyskane z modelowania stanowiły warunki brzegowe w modelu hydraulicznym transformacji fali powodziowej w rzekach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top