EN PL
MONITORING RUCHU TURYSTYCZNEGO JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA I OCHRONY ATRAKCYJNYCH TERENÓW TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):73-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest analiza i ocena natężenia ruchu turystycznego oraz jego przestrzennego zróżnicowania w Popradzkim Parku Krajobrazowym (PPK) i jego otulinie. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie miejsc najczęściej uczęszczanych oraz wyznaczenie najczęstszych kierunków przemieszczania się turystów na poszczególnych szlakach w latach 2013–2015. Badania przeprowadzono przy pomocy 21 czujników ruchu, tzw. migratorów, zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie. Dane zostały pozyskane od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Obszarami monitorowanymi najczęściej były rezerwaty przyrody, piesze szlaki PTTK oraz ścieżki edukacyjne. Wyniki badań monitorowanych obszarów są cennym źródłem danych statystycznych, pomocnych przy planowaniu i zarządzaniu ruchem turystycznym, w szczególności w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Poznanie natężenia, struktury oraz zasięgu ruchu turystycznego jest podstawą do opracowania odpowiedniej polityki udostępniania terenów chronionych turystom oraz zabezpieczenia ich przed potencjalnym zniszczeniem. Zastosowany monitoring nie odzwierciedla faktycznego stanu natężenia ruchu turystycznego na terenie całego PPK. Zdecydowana większość tras turystycznych nie jest objęta monitoringiem.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top