EN PL
REALIZACJA OBOWIĄZKU MONITOROWANIA ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):11-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto zagadnienia dotyczące monitorowania zmian sposobu użytkowania gruntów, co jest ustawowym zadaniem marszałków województw w Polsce. Do analizy wykorzystano uzyskane z 16 urzędów marszałkowskich odpowiedzi na pytania przygotowane przez autora. W pracy przeanalizowano czy i w jaki sposób marszałkowie realizują swój obowiązek. W drugim etapie badań zweryfikowano oficjalne odpowiedzi z informacjami pozyskanymi w tym zakresie ze stron internetowych urzędów marszałkowskich. Wyniki pozwalają stwierdzić, iż nie wszyscy marszałkowie wykonują obowiązek monitorowania użytkowania gruntów. W większości przypadków obecnie podejmowane działania polegają na porównaniu aktualnej struktury użytkowania gruntów do roku poprzedniego. Podejście to nie prowadzi do prawidłowego wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz i utrudnia podejmowanie odpowiednich decyzji.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top