EN PL
PRACA ORYGINALNA
OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZEPŁYWU RUMOWISKA UNOSZONEGO W SYSTEMIE ODWODNIENIOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
 
 
Data nadesłania: 20-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-11-2019
 
 
Data akceptacji: 14-11-2019
 
 
Data publikacji: 27-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Michalec   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):49-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy podjęto próbę określania warunków przepływu rumowiska w systemie odwodnieniowym stopnia wodnego w Łączanach na Wiśle. W tym celu opracowano rozkład koncentracji rumowiska unoszonego w przekrojach poprzecznych rowów systemu odwadniającego, opracowano profile koncentracji rumowiska unoszonego w poszczególnych przekrojach poprzecznych głównego rowu, a także dokonano oceny zróżnicowania wartości koncentracji w profilach koncentracji w wyznaczonych przekrojach poprzecznych na całej długości głównego rowu R systemu odwadniającego w Łączanach.

Materiał i metody:
W rowie R systemu wyznaczono cztery pomiarowe przekroje poprzeczne p-1, p-2, p-5 i p-7, a na dopływach do rowu R wyznaczono trzy przekroje pomiarowe. Punktowe pomiary koncentracji objętościowej rumowiska unoszonego w przekrojach wykonano zgodnie z metodyką poboru prób wody z użyciem batometrów butelkowych. Pomiary wykonano zarówno w całym przekroju za pomocą wcześniej wykalibrowanego fotooptycznego przyrządu Portable Suspended Solids Monitor 740 firmy Partech. Wyniki tych pomiarów umożliwiły wyznaczenie współczynnika korekcyjnego (k) dla każdego z przekrojów pomiarowych.

Wyniki i wnioski:
Stwierdzono, że wartości tego współczynnika (k) wynoszą od 1,188 do 1,328, co oznacza, że w obliczeniach transportu rumowiska unoszonego w rowach badanego systemu odwadniającego za pomocą tzw. metody normalnej konieczne jest uwzględnienie zróżnicowania koncentracji tego rumowiska w przekroju poprzecznym rowu. Stwierdzono również zróżnicowanie wartości koncentracji objętościowej rumowiska unoszonego w pionach hydrometrycznych. Koncentracje te, pomierzone w warstwach przypowierzchniowych, niezależnie od wysokości napełniania w pionie, stanowiły średnio około 60% wartości koncentracji pomierzonych w warstwach przydennych pionów, tj. około 5 cm nad dnem.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top