EN PL
EFEKTYWNOŚĆ NIESTEROWANEJ RETENCJI ZBIORNIKOWEJ NA RZECE DŁUBNI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):201-215
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Doświadczenie powodzi z roku 2010 wykazało, że efektywność dotychczas podejmowanych działań i środków ochrony przed powodzią w dorzeczu Dłubni nie jest wystarczająca. Dla jej poprawy wymagane są zatem dodatkowe przedsięwzięcia. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości i efektywności zastosowania niesterowanej zbiornikowej retencji powodziowej na rzece Dłubni powyżej zbiornika Zesławice. Analizie poddano sześć potencjalnych lokalizacji, określono charakterystyki pojemnościowe zbiorników oraz wykalibrowano parametry urządzeń przelewowo-upustowych dla maksymalnego wykorzystania pojemności przy fali Q1%. Przeprowadzono symulacje numeryczne na modelu komputerowym zbudowanym w oparciu o program MIKE 11 firmy DHI dla scenariusza wezbrania hipotetycznego kulminacji Q1%. Analizę efektywności wykonano w oparciu o porównanie wyników modeli dla wariantów z zabudową zbiornikową i bez tej zabudowy. Dokonano oceny wpływu analizowanych rozwiązań na warunki odpływu wód powodziowych pod kątem obniżenia zagrożenia powodziowego w dorzeczu rzeki Dłubni oraz warunków pracy zbiornika Zesławice.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top