EN PL
PRACA ORYGINALNA
Hydroenergetyczne wykorzystanie budowli wodnych na rzece Oława
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 21-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-01-2020
 
 
Data akceptacji: 27-01-2020
 
 
Data publikacji: 22-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Robert Stanislaw Kasperek   

Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):177-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest inwentaryzacja budowli wodnych na rzece Oława pod kątem budowy elektrowni wodnych oraz ocena jej potencjału hydroenergetycznego.

Materiał i metody:
Na rzece Oława nie ma żadnej małej elektrowni wodnej. Autorzy przeprowadzili pomiary i obliczenia przepływów i stanów wody dla okresu 2005-2015, klasyfikację warunków wilgotnościowych i przyjęcia roku przeciętnego będącego podstawą do obliczeń hydroenergetycznych, inwentaryzację budowli wodnych oraz obliczenia potencjału rzeki. Wyznaczono rok przeciętny za pomocą wskaźnika RPI. Autorzy wykonali inwentaryzację istniejących budowli w terenie pod kątem budowy MEW oraz ocenili ich stan techniczny i możliwości zwiększenia spadów. Oszacowano przełyki, potencjalną moc proponowanych lokalizacji MEW oraz produkcję rocznej energii w oparciu o metodę Hoffmanna. Moc określono ze wzoru P=8,2QH, gdzie przełyk Q przyjęto na poziomie 0,9SSQ, spady H przyjęto w oparciu o badania budowli, a produkcję energii wyznaczono z formuły E=TP, gdzie czas wykorzystania mocy T=6000h/rok.

Wyniki i wnioski:
Analizie poddano 14 obiektów zlokalizowanych na rzece Oława. Oszacowano jej potencjał hydroenergetyczny na poziomie 3,24 GWh. Jest on w stanie zapewnić czystą energię elektryczną dla 1240 gospodarstw. Takie wykorzystanie potencjału Oławy przyczyniłoby się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, stabilizację warunków hydrologicznych w rzece oraz zagwarantowałoby lepsze warunki życia ludzi.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top