EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zastosowane biopreparatów mikrobiologicznych w procesie rewitalizacji zbiornika zaporowego w Głuchowie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
Data nadesłania: 01-03-2020
Data ostatniej rewizji: 07-05-2020
Data akceptacji: 07-05-2020
Data publikacji: 24-06-2020
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(1):81–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia zamierzonych w procesie efektów oczyszczania

Materiał i metody:
Autor przeprowadził wybrane badania oraz wraz z pozostałymi wynikami wykonanymi przez laboratoria badawcze wykonał ocenę procesu. Badania dotyczyły pomiarów miąższości osadów dennych, przejrzystości wody oraz wybrane analizy fizyko-chemiczne parametrów jakościowych wody ze zbiornika w trakcie procesu rewitalizacji.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki są bardzo zadowalające, gdyż osiągnięto wysoki poziom redukcji osadów dennych w niektórych punktach pomiarowych o ponad 1 m. Odnotowano poprawę przejrzystości wody, parametry fizyko-chemiczne nie wykazały pogorszenia się jakości wody trakcie intensywnego procesu biodegradacji frakcji organiki zalegającej w osadach dennych. Na postawie przedstawionych w artykule wyników można stwierdzić, iż prowadzone procesy rewitalizacji mikrobiologicznej należą do bardzo efektywnych metod oczyszczania zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

ISSN:1644-0765