EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zastosowane biopreparatów mikrobiologicznych w procesie rewitalizacji zbiornika zaporowego w Głuchowie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Data nadesłania: 01-03-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-05-2020
 
 
Data akceptacji: 07-05-2020
 
 
Data publikacji: 24-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(1):81-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia zamierzonych w procesie efektów oczyszczania

Materiał i metody:
Autor przeprowadził wybrane badania oraz wraz z pozostałymi wynikami wykonanymi przez laboratoria badawcze wykonał ocenę procesu. Badania dotyczyły pomiarów miąższości osadów dennych, przejrzystości wody oraz wybrane analizy fizyko-chemiczne parametrów jakościowych wody ze zbiornika w trakcie procesu rewitalizacji.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki są bardzo zadowalające, gdyż osiągnięto wysoki poziom redukcji osadów dennych w niektórych punktach pomiarowych o ponad 1 m. Odnotowano poprawę przejrzystości wody, parametry fizyko-chemiczne nie wykazały pogorszenia się jakości wody trakcie intensywnego procesu biodegradacji frakcji organiki zalegającej w osadach dennych. Na postawie przedstawionych w artykule wyników można stwierdzić, iż prowadzone procesy rewitalizacji mikrobiologicznej należą do bardzo efektywnych metod oczyszczania zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top