EN PL
PRACA ORYGINALNA
KONCEPCJA REDEGRADACJI ZANIECZYSZCZONYCH MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII MBBR
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Data nadesłania: 18-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2019
 
 
Data akceptacji: 21-05-2019
 
 
Data publikacji: 10-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):121-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zadaptowanie technologii MBBR do oczyszczania wód powierzhniowych. Zbadanie efektywności oczyszczania zanieczyszczeń organicznych w wodach o wysoce zanieczyszczonych ściekami komunalnymi (lub łatwo biodegradowalnymi ). Sprawdzenie skuteczności usuwania biogenów w trakcie procesu oczyszczania tego typu zanieczyszczeń.

Materiał i metody:
Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych w skali ćwierć technicznej. Oczyszczano rozcieńczone ścieki bytowo-komunalne w celu określenia efektywności oczyszczania dla każdego stanowiska badawczego. Doświadczenia prowadzono w 4 stanowiskach badawczych (V ścieków = 1000 L), każde zaopatrzone w bioreaktor MBBR z wpracowanym złożem biologicznym. Badano parametry fizykochemiczne pH, red-ox, stężenie tlenu, oraz wykonano analizy laboratoryjne dla wskazania zmian w ChZT, BZT5 , oraz wybranych formach biogenów NH4 i PO4. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano efektywność oczyszczania oraz zamodelowano parametry hydrauliczne instalacji.

Wyniki i wnioski:
Wyniki prac eksperymentalnych wskazują na znaczącą efektywność procesu oczyszczania oraz usuwania biogenów w instalacjach MBBR. Po zaprojektowaniu odpowiedniej platformy pływającej można będzie tego typu instalacji wprowadzić do zdegradowanych zbiorników wodnych w celu ich oczyszczania.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top