EN PL
PRACA ORYGINALNA
KONCEPCJA REDEGRADACJI ZANIECZYSZCZONYCH MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII MBBR
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
Data nadesłania: 18-03-2019
Data ostatniej rewizji: 20-05-2019
Data akceptacji: 21-05-2019
Data publikacji: 10-09-2019
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):121–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zadaptowanie technologii MBBR do oczyszczania wód powierzhniowych. Zbadanie efektywności oczyszczania zanieczyszczeń organicznych w wodach o wysoce zanieczyszczonych ściekami komunalnymi (lub łatwo biodegradowalnymi ). Sprawdzenie skuteczności usuwania biogenów w trakcie procesu oczyszczania tego typu zanieczyszczeń.

Materiał i metody:
Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych w skali ćwierć technicznej. Oczyszczano rozcieńczone ścieki bytowo-komunalne w celu określenia efektywności oczyszczania dla każdego stanowiska badawczego. Doświadczenia prowadzono w 4 stanowiskach badawczych (V ścieków = 1000 L), każde zaopatrzone w bioreaktor MBBR z wpracowanym złożem biologicznym. Badano parametry fizykochemiczne pH, red-ox, stężenie tlenu, oraz wykonano analizy laboratoryjne dla wskazania zmian w ChZT, BZT5 , oraz wybranych formach biogenów NH4 i PO4. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano efektywność oczyszczania oraz zamodelowano parametry hydrauliczne instalacji.

Wyniki i wnioski:
Wyniki prac eksperymentalnych wskazują na znaczącą efektywność procesu oczyszczania oraz usuwania biogenów w instalacjach MBBR. Po zaprojektowaniu odpowiedniej platformy pływającej można będzie tego typu instalacji wprowadzić do zdegradowanych zbiorników wodnych w celu ich oczyszczania.

ISSN:1644-0765