EN PL
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):21-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wpływ podwójnego głęboszowania na wybrane właściwości fizyko-wodne gleb uprawnych w miejscowości Kolíňany w powiecie nitrzańskim na Słowacji. Badania obejmowały prace terenowe i laboratoryjne. W terenie wykonano dwie odkrywki glebowe (OK1 i OK2) oraz pomiar przepuszczalność wodnej gleb w warstwie ornej i podornej w czterech punktach (PK1, PK2, PK3 i PK4). Badania przeprowadzono w glebie niegłęboszowanej (OK1) oraz głęboszowanej dwukrotnie (OK2) – jesienią 2012 roku do głębokości 35 cm i po raz drugi wiosną 2013 roku do głębokości 60 cm. Pomiar przepuszczalności wykonano w glebie niegłęboszowanej (PK1), w glebie głęboszowanej dwukrotnie (PK2) oraz głęboszowanej jednorazowo (PK3 i PK4) do głębokości 35 cm. W laboratorium oznaczono podstawowe właściwości fizyczne gleb metodami powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie. Uzyskane wyniki wykazały, że dwukrotne, pogłębione głęboszowanie profilu glebowego na obiekcie Kolíňany przyczyniło się znacznie do wzrostu przepuszczalności wodnej gleb.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top