EN PL
PRACA ORYGINALNA
WYBÓR OPTYMALNEGO TYPU PRZEPŁAWKI DLA RYB Z WYKORZYSTANIEM METODY REMBRANDT
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
 
 
Data nadesłania: 23-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2018
 
 
Data akceptacji: 30-10-2018
 
 
Data publikacji: 02-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Hammerling   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Piątkowska 94 A, 60-649 Poznań, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):51-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była próba wykorzystania metody wielokryterialnego wspomagania decyzji Rembrandt do wyboru najlepszego typu przepławki dla analizowanego stopnia wodnego w zależności od wykorzystanych priorytetów.

Materiał i metody:
Budowle hydrotechniczne powodują przerwanie ciągłości morfologicznej i biologicznej cieku, dzielą go na odcinki, których granic ryby i inne organizmy wodne nie mogą przekraczać co jest szczególnie niekorzystne ponieważ przemieszczającą się one wyniku różnych potrzeb życiowych. Dlatego na stopniach wodnych buduje się przepławki dla ryb, które ułatwiają ich migrację. W pracy przeprowadzono obliczenia hydrauliczne dla trzech założnych typów przepławek dla ryb. Następnie przygotowano drzewo hierarchiczne zgodne z metodą Rembrandt. Drzewo to zostało rozwiązane trzykrotnie zgodnie z preferencjami inwestora, organizmów które z niego korzystają, a także bez narzucania wag drugiemu poziomowi obliczeń.

Wyniki i wnioski:
Wyniki obliczeń metodą wielokryterialnego wspomagania decyzji Rembrandt wskazały że według priorytetów inwestora najlepszą przepławką była konstrukcja szczelinowa, dla organizmów wodnych kanał obiegowy, a dla obliczeń w których wagi przyjmowały równe wartości dla poszczególnych czynników poziomu II również przepławka szczelinowa.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top