EN PL
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE I NOŚNOŚĆ KRUSZYWA Z ŻUŻLI PALENISKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW WODNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):13-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest kruszywo z żużli paleniskowych MARDOBET o uziarnieniu 0–20 mm, produkowane przez Zakład Odzysku Surowców Madrohut Sp. z o.o. Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie i wskaźnika nośności kruszywa w zależności od warunków wodnych, ponadto oznaczono pęcznienie liniowe przy różnym obciążeniu próbki. Badania wytrzymałości na ścinanie przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania, w skrzynce o przekroju 10 × 10 i 12 × 12 cm, z ramkami pośrednimi tworzącymi strefę ścinania o grubości 1,0 cm. Próbki formowano przy wilgotności optymalnej i wskaźniku zgęszczenia IS = 0,97, a następnie ścinano bezpośrednio po uformowaniu oraz po 3-dobowym nasączaniu wodą. Wskaźnik nośności i pęcznienie liniowe oznaczano w cylindrze o objętości 2,2 dm3. Wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności oraz wskaźnika nośności przy wilgotności optymalnej były stosunkowo wysokie. Nawodnienie spowodowało znaczne zmniejszenie spójności i wskaźnika nośności, przy czym były one nadal stosunkowo duże. Pęcznienie kruszywa było mniejsze od dopuszczalnego. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny możliwości wykorzystania badanego kruszywa do budowy nasypów drogowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top