EN PL
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI CD, PB, ZN I CU W LIŚCIACH TYTONIU SZLACHETNEGO (NICOTIANA TABACUM L.) UPRAWIANEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):331-341
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zróżnicowania zawartość Cd, Pb, Zn i Cu w tytoniu typu Virginia uprawianym w rejonie Proszowic. Próby roślin i gleb pobierano z pól uprawnych położonych w sołectwach Bobin, Wolwanowice, Kościelec, Mysławczyce oraz Kuchary. Zawartości kadmu, ołowiu, cynku i miedzi oznaczono metodą FAAS na aparacie Solaar M6 firmy Unicam. Badane liście tytoniu cechowały się słabym stopniem kumulacji ołowiu, cynku i miedzi oraz intensywnym stopniem kumulacji kadmu. Stwierdzono dodatnie korelacje pomiędzy zawartościami kadmu i miedzi w glebie a stężeniami tych pierwiastków w liściach tytoniu. Zależność ta jest odwrotna (korelacja ujemna) w przypadku cynku. Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji w odniesieniu do zawartości ołowiu. Analiza wariancji wykazała zróżnicowanie zawartości badanych metali zarówno w liściach, jak i glebach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top