EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wpływ opadów atmosferycznych na zmienność odpływu ścieków z obszaru aglomeracji Połaniec
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 15-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-12-2021
 
 
Data akceptacji: 07-12-2021
 
 
Data publikacji: 05-01-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Elżbieta Hap   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(2):29-40
 
WAŻNE
  • 1. Increasing trend of air temperature and lower precipitation amounts - warmer and drier years in 2016-2017 than in 2006-2015.
  • 2.Over the years, the duration of precipitation decreases, its intensity increases and the number of days without precipitation and with precipitation up to 1 mm∙d-1.
  • 3.Correlation analysis of precipitation and sewage outflow (p<0.001) showed an increase in outflow with increasing precipitation.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było określenie wpływu opadów atmosferycznych na zmienność odpływu ścieków z oczyszczalni w Łęgu, obsługującej aglomerację Połaniec.

Materiał i metody:
Analizie poddano średnie dobowe wartości odpływu ścieków, a także określono podstawowe statystyki opisowe, dotyczące charakterystyki ilościowej odpływu ścieków z oczyszczalni w Łęgu w latach 2016-2017. Pozyskane ze stacji meteorologicznej w Chorzelowie, oddalonej od oczyszczalni w Łęgu o 14,5 km, dane opadowe posłużyły do określenia średnich dobowych sum opadów atmosferycznych oraz liczby dni z opadem. Dane dotyczące dobowych opadów atmosferycznych pogrupowano względem wielkości, a następnie porównano ze średnimi dobowymi odpływami ścieków z oczyszczalni.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano istotny wpływ opadów atmosferycznych na zwiększony odpływ ścieków z oczyszczalni. Na przestrzeni lat zauważono tendencję wzrostową temperatury powietrza oraz mniejsze sumy opadów czyli cieplejsze i bardziej suche lata.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top