EN PL
PRACA ORYGINALNA
SYNERGIA W PRZESTRZENI – MODELOWE UJĘCIE KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
GEO-Mapa Szczepan Budkowski mgr inż. Szczepan Budkowski 37-450 Stalowa Wola, Staszica 15b/19 szbudkowski@o2.pl
 
2
Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 30-198 Kraków, ul. Balicka 253a
 
 
Data nadesłania: 19-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-02-2019
 
 
Data akceptacji: 04-02-2019
 
 
Data publikacji: 31-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Szczepan Budkowski   

GEO-Mapa Szczepan Budkowski mgr inż. Szczepan Budkowski 37-450 Stalowa Wola, Staszica 15b/19 szbudkowski@o2.pl
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):127-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem publikacji jest zaprezentowanie poglądów dotyczących funkcjonowania katastru wielowymiarowego na świecie oraz możliwości wprowadzenia podobnego modelu w warunkach polskich.

Materiał i metody:
W Polsce istnieje prawny obowiązek rejestracji dat związanych z nieruchomością, co daje możliwość stworzenia katastru 3D + czas. W niniejszym artykule zaprezentowano sposób funkcjonowania katastru wielowymiarowego, którego dane mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dostępnych narzędzi GIS.

Wyniki i wnioski:
Zaprezentowany w niniejszym artykule sposób przejścia z katastru dwuwymiarowego na kataster 3D, którego dane są wykorzystywane w różnych dziedzinach, jest możliwy do realizacji. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dostępnych narzędzi GIS. W Polsce istnieje prawny obowiązek rejestracji dat związanych z nieruchomością co daje możliwość stworzenia katastru 3D + czas. Póki co nie ma regulacji prawnych dotyczących rejestracji danych geometrycznych lokali i uwidaczniania ich w graficznej części ewidencji. Pełne dane geometryczne jak i opisowe dotyczące działek, budynków oraz lokali mogą być wykorzystywane jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu przestrzenią: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, ochrona zasobów naturalnych, rozwój urbanizacji, a także bezpieczeństwo publiczne.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top