EN PL
WPŁYW DOBOWEGO OPADU ATMOSFERYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WYERODOWANEGO MATERIAŁU GLEBOWEGO W GÓRSKIEJ ZLEWNI, Z UŻYCIEM MODELU MUSLE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):147-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań wielkości wyerodowanego materiału glebowego przy użyciu modelu MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) w modyfikacji dokonanej przez Banasika i Górskiego [1990]. W badaniach uwzględniono dobowe wartości opadów o wysokości ≥ 20 mm z lat 2011–2014 ze stacji meteorologicznej Obidowa. W celu określenia wpływu dobowego opadu atmosferycznego na wielkość materiału wyerodowanego z obszaru analizowanej zlewni dokonano symulacji zjawiska uwzględniając dobową sumę w gradacji 5 mm. Przeanalizowano również dobowe opady, jakie wystąpiły w okresie 2011–2014. Szacowana wielkość wyerodowanego materiału z obszaru zlewni kształtowała się w przedziale od 0,01 Mg dla pojedynczego opadu wynoszącego 20 mm do 36978,47 Mg dla opadu wynoszącego 115 mm.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top